ترولی Persian
ترولی Persian

نام : ترولی مدل Persian

سازنده : ایرانیان کلاسیک

رنگ : رنگ بندی به سفارش مشتری

جنس بدنه :  PVC

مدل: ۲۰۱۶

ویژگی های محصول
ترولی مدل MDF – 110
ترولی مدل MDF – 110

نام : ترولی مدل MDF – 110

سازنده : ایرانیان کلاسیک

رنگ : رنگ بندی به سفارش مشتری

جنس بدنه : Mdf و رزین

مدل: ۲۰۱۶

ویژگی های محصول
ترولی مدل Pl-112
ترولی مدل Pl-112

نام : ترولی مدل Pl-112

سازنده : ایرانیان کلاسیک

رنگ : رنگ بندی به سفارش مشتری

جنس بدنه : Mdf

مدل: ۲۰۱۶

 

ورود به صفحه سفارش

ویژگی های محصول
درب ورودی کلاسیک
درب ورودی کلاسیک

نام : درب ورودی کلاسیک

سازنده : ایرانیان کلاسیک

رنگ : رنگبندی به سفارش مشتری

جنس بدنه : چوب

مدل: ۲۰۱۶

ورود به صفحه سفارش

ویژگی های محصول
دکور آینه صدف
دکور آینه صدف

نام : دکور آینه صدف

سازنده : ایرانیان کلاسیک

رنگ : رنگبندی به سفارش مشتری

جنس بدنه : mdf

سایز : به سفارش مشتری

مدل: ۲۰۱۶

ورود به صفحه سفارش

ویژگی های محصول
دکور آینه کلاسیک
دکور آینه کلاسیک

نام : دکور آینه کلاسیک

سازنده : ایرانیان کلاسیک

رنگ : رنگبندی به سفارش مشتری

جنس بدنه : Mdf 25

مدل: ۲۰۱۶

 

ورود به صفحه سفارش

ویژگی های محصول
دیزاین سالن پرنس
دیزاین سالن پرنس

نام : دیزاین سالن پرنس

سازنده : ایرانیان کلاسیک

رنگ : رنگبندی به سفارش مشتری

جنس بدنه : ——

سایز : به سفارش مشتری

مدل: ۲۰۱۶

ورود به صفحه سفارش

ویژگی های محصول
دیزاین کامل سالن پرنس ۲
دیزاین کامل سالن پرنس ۲

نام : دیزاین کامل سالن پرنس ۲

سازنده : ایرانیان کلاسیک

رنگ : رنگبندی به سفارش مشتری

جنس بدنه : ——-

سایز : به سفارش مشتری

مدل: ۲۰۱۶

ورود به صفحه سفارش

ویژگی های محصول
سرشور مدرن
سرشور مدرن

نام : سرشور مدرن

سازنده : ایرانیان کلاسیک

رنگ : رنگبندی به سفارش مشتری

جنس بدنه : چرم ، فلز

جنس کاسه : سرامیک

مدل: ۲۰۱۶

ویژگی های محصول
صندلی برقی ۱۰۷
صندلی برقی ۱۰۷

نام : صندلی برقی ۱۰۷

سازنده : ایرانیان کلاسیک

جنس روکش : فایبر گلاس

رنگ : مشکی

جنس بدنه : استیل

نوع : برقی

 

ورود به صفحه سفارش

ویژگی های محصول
صندلی پدالی کلاسیک ۱۱۰
صندلی پدالی کلاسیک ۱۱۰

نام : صندلی پدالی کلاسیک ۱۱۰

سازنده : ایرانیان کلاسیک

جنس روکش : های گلاس

رنگ : رنگ بندی به سفارش مشتری

جنس بدنه : استیل

نوع : پدالی و دستی

 

ورود به صفحه سفارش

ویژگی های محصول
صندلی کوپ بچه گانه ۱۰۳
صندلی کوپ بچه گانه ۱۰۳

نام : صندلی کوپ بچه گانه ۱۰۳

سازنده : ایرانیان کلاسیک

جنس روکش : فایبر گلاس

رنگ : رنگ بندی به سفارش مشتری

جنس بدنه : فایبر گلاس و استیل

نوع : پدالی و دستی

 

ورود به صفحه سفارش

ویژگی های محصول
صندلی کوپ بچه گانه ۱۱۳
صندلی کوپ بچه گانه ۱۱۳

نام : صندلی کوپ بچه گانه ۱۱۳

سازنده : ایرانیان کلاسیک

جنس روکش : فایبر گلاس

رنگ : رنگ بندی به سفارش مشتری

جنس بدنه : فایبر گلاس و استیل

نوع : پدالی و دستی

 

ورود به صفحه سفارش

ویژگی های محصول
صندلی کوپ پدالی مشکی ۱۰۹
صندلی کوپ پدالی مشکی ۱۰۹

نام : صندلی کوپ پدالی مشکی ۱۰۹

سازنده : ایرانیان کلاسیک

جنس روکش : چرم

رنگ : رنگ بندی به سفارش مشتری

جنس بدنه : استیل

نوع : پدالی و دستی

 

ورود به صفحه سفارش

ویژگی های محصول
صندلی کوپ رنگ بندی ۱۰۱
صندلی کوپ رنگ بندی ۱۰۱

نام : صندلی کوپ ۱۰۱

سازنده : ایرانیان کلاسیک

جنس روکش : چرم

رنگ : رنگ بندی به سفارش مشتری

جنس بدنه : استیل

نوع : پدالی و دستی

 

ورود به صفحه سفارش

ویژگی های محصول
صندلی کوپ رنگ بندی ۱۰۲
صندلی کوپ رنگ بندی ۱۰۲

نام : صندلی کوپ رنگ بندی ۱۰۲

سازنده : ایرانیان کلاسیک

جنس روکش :  چرم

رنگ : رنگ بندی به سفارش مشتری

جنس بدنه :  استیل

نوع : پدالی و دستی

ویژگی های محصول
صندلی کوپ رنگ بندی ۱۰۴
صندلی کوپ رنگ بندی ۱۰۴

نام : صندلی کوپ رنگ بندی ۱۰۴

سازنده : ایرانیان کلاسیک

جنس روکش : فایبر گلاس

رنگ : رنگ بندی به سفارش مشتری

جنس بدنه :  استیل

نوع : پدالی و دستی

 

ورود به صفحه سفارش

ویژگی های محصول
صندلی کوپ رنگ بندی ۱۰۶
صندلی کوپ رنگ بندی ۱۰۶

نام : صندلی کوپ رنگ بندی ۱۰۶

سازنده : ایرانیان کلاسیک

جنس روکش : فوم

رنگ : رنگ بندی به سفارش مشتری

جنس بدنه : استیل

نوع : پدالی و دستی

 

ورود به صفحه سفارش

ویژگی های محصول
صندلی کوپ رنگ بندی ۱۰۹
صندلی کوپ رنگ بندی ۱۰۹

نام : صندلی کوپ رنگ بندی ۱۰۹

سازنده : ایرانیان کلاسیک

جنس روکش : چرم

رنگ : به سفارش مشتری

جنس بدنه : استیل

نوع : پدالی و دستی

 

ورود به صفحه سفارش

ویژگی های محصول
صندلی کوپ صدفی ۱۰۵
صندلی کوپ صدفی ۱۰۵

نام : صندلی کوپ صدفی ۱۰۵

سازنده : ایرانیان کلاسیک

جنس روکش : های گلاس

رنگ : رنگ بندی به سفارش مشتری

جنس بدنه :  استیل

نوع : پدالی و دستی

 

ورود به صفحه سفارش

ویژگی های محصول