ترولی Fashion 909
ترولی Fashion 909

نام : ترولی Fashion 909

سازنده : ایرانیان کلاسیک

رنگ : مشکی و طوسی

جنس بدنه : پلکسی

مدل: ۲۰۱۶

ورود به صفحه سفارش

ویژگی های محصول
ترولی H-200
ترولی H-200

نام : ترولی H-200

سازنده : ایرانیان کلاسیک

رنگ : مشکی – قرمز

جنس بدنه : PVC

مدل: ۲۰۱۶

 

ورود به صفحه سفارش

ویژگی های محصول
ترولی H-201
ترولی H-201

نام : ترولی H-201

سازنده : ایرانیان کلاسیک

رنگ : مشکی – قرمز

جنس بدنه : PVC

مدل: ۲۰۱۶

 

ورود به صفحه سفارش

ویژگی های محصول
ترولی Haomi
ترولی Haomi

نام : ترولی مدل HD-188

سازنده : ایرانیان کلاسیک

رنگ : رنگ بندی به سفارش مشتری

جنس بدنه : PVC

مدل: ۲۰۱۶

ویژگی های محصول
ترولی HD-138
ترولی HD-138

نام : ترولی HD-138

سازنده : ایرانیان کلاسیک

رنگ : مشکی

جنس بدنه : PVC

مدل: ۲۰۱۶

 

ورود به صفحه سفارش

ویژگی های محصول
ترولی HD-158
ترولی HD-158

نام : ترولی HD-158

سازنده : ایرانیان کلاسیک

رنگ : رنگ بندی به سفارش مشتری

جنس بدنه : PVC

مدل: ۲۰۱۶

 

ورود به صفحه سفارش

ویژگی های محصول
ترولی HD-188
ترولی HD-188

نام : ترولی HD-188

سازنده : ایرانیان کلاسیک

رنگ : رنگ بندی به سفارش مشتری

جنس بدنه : PVC

مدل: ۲۰۱۶

 

ورود به صفحه سفارش

ویژگی های محصول
ترولی Persian
ترولی Persian

نام : ترولی مدل Persian

سازنده : ایرانیان کلاسیک

رنگ : رنگ بندی به سفارش مشتری

جنس بدنه :  PVC

مدل: ۲۰۱۶

ویژگی های محصول
ترولی مدل MDF – 110
ترولی مدل MDF – 110

نام : ترولی مدل MDF – 110

سازنده : ایرانیان کلاسیک

رنگ : رنگ بندی به سفارش مشتری

جنس بدنه : Mdf و رزین

مدل: ۲۰۱۶

ویژگی های محصول
ترولی مدل Pl-112
ترولی مدل Pl-112

نام : ترولی مدل Pl-112

سازنده : ایرانیان کلاسیک

رنگ : رنگ بندی به سفارش مشتری

جنس بدنه : Mdf

مدل: ۲۰۱۶

 

ورود به صفحه سفارش

ویژگی های محصول