صندلی پدالی کلاسیک ۱۱۰
صندلی پدالی کلاسیک ۱۱۰

نام : صندلی پدالی کلاسیک ۱۱۰

سازنده : ایرانیان کلاسیک

جنس روکش : های گلاس

رنگ : رنگ بندی به سفارش مشتری

جنس بدنه : استیل

نوع : پدالی و دستی

 

ورود به صفحه سفارش

ویژگی های محصول
صندلی کوپ بچه گانه ۱۰۳
صندلی کوپ بچه گانه ۱۰۳

نام : صندلی کوپ بچه گانه ۱۰۳

سازنده : ایرانیان کلاسیک

جنس روکش : فایبر گلاس

رنگ : رنگ بندی به سفارش مشتری

جنس بدنه : فایبر گلاس و استیل

نوع : پدالی و دستی

 

ورود به صفحه سفارش

ویژگی های محصول
صندلی کوپ بچه گانه ۱۱۳
صندلی کوپ بچه گانه ۱۱۳

نام : صندلی کوپ بچه گانه ۱۱۳

سازنده : ایرانیان کلاسیک

جنس روکش : فایبر گلاس

رنگ : رنگ بندی به سفارش مشتری

جنس بدنه : فایبر گلاس و استیل

نوع : پدالی و دستی

 

ورود به صفحه سفارش

ویژگی های محصول
صندلی کوپ پدالی مشکی ۱۰۹
صندلی کوپ پدالی مشکی ۱۰۹

نام : صندلی کوپ پدالی مشکی ۱۰۹

سازنده : ایرانیان کلاسیک

جنس روکش : چرم

رنگ : رنگ بندی به سفارش مشتری

جنس بدنه : استیل

نوع : پدالی و دستی

 

ورود به صفحه سفارش

ویژگی های محصول
صندلی کوپ رنگ بندی ۱۰۱
صندلی کوپ رنگ بندی ۱۰۱

نام : صندلی کوپ ۱۰۱

سازنده : ایرانیان کلاسیک

جنس روکش : چرم

رنگ : رنگ بندی به سفارش مشتری

جنس بدنه : استیل

نوع : پدالی و دستی

 

ورود به صفحه سفارش

ویژگی های محصول
صندلی کوپ رنگ بندی ۱۰۲
صندلی کوپ رنگ بندی ۱۰۲

نام : صندلی کوپ رنگ بندی ۱۰۲

سازنده : ایرانیان کلاسیک

جنس روکش :  چرم

رنگ : رنگ بندی به سفارش مشتری

جنس بدنه :  استیل

نوع : پدالی و دستی

ویژگی های محصول
صندلی کوپ رنگ بندی ۱۰۴
صندلی کوپ رنگ بندی ۱۰۴

نام : صندلی کوپ رنگ بندی ۱۰۴

سازنده : ایرانیان کلاسیک

جنس روکش : فایبر گلاس

رنگ : رنگ بندی به سفارش مشتری

جنس بدنه :  استیل

نوع : پدالی و دستی

 

ورود به صفحه سفارش

ویژگی های محصول
صندلی کوپ رنگ بندی ۱۰۶
صندلی کوپ رنگ بندی ۱۰۶

نام : صندلی کوپ رنگ بندی ۱۰۶

سازنده : ایرانیان کلاسیک

جنس روکش : فوم

رنگ : رنگ بندی به سفارش مشتری

جنس بدنه : استیل

نوع : پدالی و دستی

 

ورود به صفحه سفارش

ویژگی های محصول
صندلی کوپ رنگ بندی ۱۰۹
صندلی کوپ رنگ بندی ۱۰۹

نام : صندلی کوپ رنگ بندی ۱۰۹

سازنده : ایرانیان کلاسیک

جنس روکش : چرم

رنگ : به سفارش مشتری

جنس بدنه : استیل

نوع : پدالی و دستی

 

ورود به صفحه سفارش

ویژگی های محصول
صندلی کوپ صدفی ۱۰۵
صندلی کوپ صدفی ۱۰۵

نام : صندلی کوپ صدفی ۱۰۵

سازنده : ایرانیان کلاسیک

جنس روکش : های گلاس

رنگ : رنگ بندی به سفارش مشتری

جنس بدنه :  استیل

نوع : پدالی و دستی

 

ورود به صفحه سفارش

ویژگی های محصول
صندلی کوپ صدفی رنگ بندی ۱۱۱
صندلی کوپ صدفی رنگ بندی ۱۱۱

نام : صندلی کوپ صدفی رنگ بندی ۱۱۱

سازنده : ایرانیان کلاسیک

جنس روکش : چرم

رنگ : رنگ بندی به سفارش مشتری

جنس بدنه : استیل

نوع : پدالی و دستی

 

ورود به صفحه سفارش

ویژگی های محصول
صندلی کوپ کلاسیک مشکی ۱۰۷
صندلی کوپ کلاسیک مشکی ۱۰۷

نام : صندلی کوپ کلاسیک مشکی ۱۰۷

سازنده : ایرانیان کلاسیک

جنس روکش : چرم

رنگ : مشکی

جنس بدنه : استیل

نوع : پدالی و دستی

 

ورود به صفحه سفارش

ویژگی های محصول
کوپ پدالی رنگ بندی ۱۰۸
کوپ پدالی رنگ بندی ۱۰۸

نام : کوپ پدالی رنگ بندی ۱۰۸

سازنده : ایرانیان کلاسیک

جنس روکش : های گلاس

رنگ : به سفارش مشتری

جنس بدنه : استیل

نوع : پدالی و دستی

 

ورود به صفحه سفارش

ویژگی های محصول